ظروف آبکاری

129 کالا

 • 23%

  اردوخوری وزرا مدل CO116

  ۹۲۰,۰۰۰ تومان
  اردوخوری حریرا وزرا مدل CO116 تولید شده توسط گروه صنعتی وزرا می باشد. گلهای روی ظرف از جنس فلز برنج می باشد که برای زیبایی بیشتر و هماهنگی با پایه ی ظرف آبکاری فورتیک (طلایی) شده است. پیاله این ظرف آلومینیوم خمکاری شده با رنگ کوره ای استاتیک می باشد که مقاومت کار در برابر فرسایش را بالا برده است.ماسوره پایه و طوقه لبه ظرف،آهن میباشد که آبکاری فورتیک (طلایی)…
 • 23%

  شکلات خوری وزرا مدل CO117

  ۱,۳۱۰,۰۰۰ تومان
  شکلات خوری حریرا وزرا مدل CO117 تولید شده توسط گروه صنعتی وزرا می باشد. گلهای روی ظرف از جنس فلز برنج می باشد که برای زیبایی بیشتر و هماهنگی با پایه ی ظرف آبکاری فورتیک (طلایی) شده است. کاسه این ظرف آلومینیوم خمکاری شده با رنگ کوره ای استاتیک می باشد که مقاومت کار در برابر فرسایش را بالا برده است.ماسوره پایه و طوقه لبه ظرف،آهن میباشد که آبکاری فورتیک…
 • 23%

  آجیل خوری وزرا مدل CO119

  ۱,۹۴۵,۰۰۰ تومان
  آجیل خوری حریرا وزرا مدل CO119 تولید شده توسط گروه صنعتی وزرا می باشد. گلهای روی ظرف از جنس فلز برنج می باشد که برای زیبایی بیشتر و هماهنگی با پایه ی ظرف آبکاری فورتیک (طلایی) شده است. کاسه این ظرف آلومینیوم خمکاری شده با رنگ کوره ای استاتیک می باشد که مقاومت کار در برابر فرسایش را بالا برده است.ماسوره پایه و طوقه لبه ظرف،آهن میباشد که آبکاری فورتیک…
 • 23%

  شیرینی خوری وزرا مدل CO120

  ۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان
  شیرینی خوری حریرا وزرا مدل CO120 تولید شده توسط گروه صنعتی وزرا می باشد. گلهای روی ظرف از جنس فلز برنج می باشد که برای زیبایی بیشتر و هماهنگی با پایه ی ظرف آبکاری فورتیک (طلایی) شده است. سینی این ظرف آلومینیوم خمکاری شده با رنگ کوره ای استاتیک می باشد که مقاومت کار در برابر فرسایش را بالا برده است.ماسوره پایه و طوقه لبه ظرف،آهن میباشد که آبکاری فورتیک…
 • 23%

  میوه خوری وزرا مدل CO118

  ۲,۱۴۵,۰۰۰ تومان
  میوه خوری حریرا وزرا مدل CO118 تولید شده توسط گروه صنعتی وزرا می باشد. گلهای روی ظرف از جنس فلز برنج می باشد که برای زیبایی بیشتر و هماهنگی با پایه ی ظرف آبکاری فورتیک (طلایی) شده است. کاسه این ظرف آلومینیوم خمکاری شده با رنگ کوره ای استاتیک می باشد که مقاومت کار در برابر فرسایش را بالا برده است.ماسوره پایه و طوقه لبه ظرف،آهن میباشد که آبکاری فورتیک…
 • 23%

  اردوخوری وزرا مدل CO163

  ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
  اردوخوری 4 لیلیوم طوسی وزرا مدل CO163 تولید شده توسط گروه صنعتی وزرا می باشد؛ گلهای دسته ی ظرف از جنس فلز برنج می باشد که برای زیبایی بیشتر و هماهنگی با پایه ی ظرف آبکاری فورتیک (طلایی) شده است. پیاله های این ظرف آهن خمکاری شده با رنگ کوره ای استاتیک می باشد که مقاومت کار در برابر فرسایش را بالا برده است.پایه ظرف آهن میباشد که آبکاری فورتیک…
 • 23%

  اردوخوری وزرا مدل CO162

  ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  اردوخوری 3 لیلیوم طوسی وزرا مدل CO162 تولید شده توسط گروه صنعتی وزرا می باشد؛ گلهای دسته ی ظرف از جنس فلز برنج می باشد که برای زیبایی بیشتر و هماهنگی با پایه ی ظرف آبکاری فورتیک (طلایی) شده است. پیاله های این ظرف آهن خمکاری شده با رنگ کوره ای استاتیک می باشد که مقاومت کار در برابر فرسایش را بالا برده است.پایه ظرف آهن میباشد که آبکاری فورتیک…
 • 23%

  اردوخوری وزرا مدل CO161

  ۱,۰۵۵,۰۰۰ تومان
  اردوخوری 2 لیلیوم طوسی وزرا مدل CO161 تولید شده توسط گروه صنعتی وزرا می باشد؛ گلهای دسته ی ظرف از جنس فلز برنج می باشد که برای زیبایی بیشتر و هماهنگی با پایه ی ظرف آبکاری فورتیک (طلایی) شده است. پیاله های این ظرف آهن خمکاری شده با رنگ کوره ای استاتیک می باشد که مقاومت کار در برابر فرسایش را بالا برده است.پایه ظرف آهن میباشد که آبکاری فورتیک…
 • 23%

  اردوخوری وزرا مدل CO160

  ۵۶۰,۰۰۰ تومان
  اردوخوری لیلیوم طوسی وزرا مدل CO160 تولید شده توسط گروه صنعتی وزرا می باشد؛ گلهای روی ظرف از جنس فلز برنج می باشد که برای زیبایی بیشتر و هماهنگی با پایه ی ظرف آبکاری فورتیک (طلایی) شده است. بدنه این ظرف آهن خمکاری شده با رنگ کوره ای استاتیک می باشد که مقاومت کار در برابر فرسایش را بالا برده است.پایه ظرف آهن میباشد که آبکاری فورتیک (طلایی) شده است…
 • 23%

  شکلات خوری وزرا مدل CO159

  ۹۰۵,۰۰۰ تومان
  شکلات خوری لیلیوم طوسی وزرا مدل CO159 تولید شده توسط گروه صنعتی وزرا می باشد؛ گلهای روی ظرف از جنس فلز برنج می باشد که برای زیبایی بیشتر و هماهنگی با پایه ی ظرف آبکاری فورتیک (طلایی) شده است. بدنه این ظرف آهن خمکاری شده با رنگ کوره ای استاتیک می باشد که مقاومت کار در برابر فرسایش را بالا برده است.پایه ظرف آهن میباشد که آبکاری فورتیک (طلایی) شده…
 • 23%

  آجیل خوری وزرا مدل CO158

  ۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
  آجیل خوری لیلیوم طوسی وزرا مدل CO158 تولید شده توسط گروه صنعتی وزرا می باشد؛ گلهای روی ظرف از جنس فلز برنج می باشد که برای زیبایی بیشتر و هماهنگی با پایه ی ظرف آبکاری فورتیک (طلایی) شده است. بدنه این ظرف آهن خمکاری شده با رنگ کوره ای استاتیک می باشد که مقاومت کار در برابر فرسایش را بالا برده است.پایه ظرف آهن میباشد که آبکاری فورتیک (طلایی) شده…
 • 23%

  شیرینی خوری وزرا مدل CO157

  ۱,۴۶۵,۰۰۰ تومان
  شیرینی خوری لیلیوم طوسی وزرا مدل CO157 تولید شده توسط گروه صنعتی وزرا می باشد؛ گلهای روی ظرف از جنس فلز برنج می باشد که برای زیبایی بیشتر و هماهنگی با پایه ی ظرف آبکاری فورتیک (طلایی) شده است. بدنه این ظرف آهن خمکاری شده با رنگ کوره ای استاتیک می باشد که مقاومت کار در برابر فرسایش را بالا برده است.پایه ظرف آهن میباشد که آبکاری فورتیک (طلایی) شده…