مدل پرستو

47 کالا

 • 19%

  اردوخوری وزرا مدل CO174

  ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
  اردوخوری 04 پرستو طوسی وزرا مدل CO174 تولید شده توسط گروه صنعتی وزرا می باشد؛ بدنه این ظرف از جنس آلومینیوم  خمکاری شده با رنگ کوره ای استاتیک می باشد که مقاومت کار در برابر فرسایش را بالا برده است.پایه ظرف آهن میباشد که آبکاری فورتیک (طلایی) شده است که ترکیب رنگ و آبکاری طلایی باعث زیبایی چشم نوازی شده است. این اردوخوری علاوه بر رنگ طوسی در رنگ های،مشکی…
 • 15%

  اردوخوری وزرا مدل CO173

  ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان
  اردوخوری 03 پرستو طوسی وزرا مدل CO173 تولید شده توسط گروه صنعتی وزرا می باشد؛ بدنه این ظرف از جنس آلومینیوم  خمکاری شده با رنگ کوره ای استاتیک می باشد که مقاومت کار در برابر فرسایش را بالا برده است.پایه ظرف آهن میباشد که آبکاری فورتیک (طلایی) شده است که ترکیب رنگ و آبکاری طلایی باعث زیبایی چشم نوازی شده است. این اردوخوری علاوه بر رنگ طوسی در رنگ های،مشکی…
 • 26%

  اردوخوری وزرا مدل CO172

  ۹۸۵,۰۰۰ تومان
  اردوخوری 02 پرستو طوسی وزرا مدل CO172 تولید شده توسط گروه صنعتی وزرا می باشد؛ بدنه این ظرف از جنس آلومینیوم  خمکاری شده با رنگ کوره ای استاتیک می باشد که مقاومت کار در برابر فرسایش را بالا برده است.پایه ظرف آهن میباشد که آبکاری فورتیک (طلایی) شده است که ترکیب رنگ و آبکاری طلایی باعث زیبایی چشم نوازی شده است. این اردوخوری علاوه بر رنگ طوسی در رنگ های،مشکی…
 • 20%

  اردوخوری وزرا مدل CO136

  ۵۱۰,۰۰۰ تومان
  اردوخوری پرستو طوسی وزرا مدل CO136 تولید شده توسط گروه صنعتی وزرا می باشد؛ بدنه این ظرف از جنس آلومینیوم  خمکاری شده با رنگ کوره ای استاتیک می باشد که مقاومت کار در برابر فرسایش را بالا برده است.پایه ظرف آهن میباشد که آبکاری فورتیک (طلایی) شده است که ترکیب رنگ و آبکاری طلایی باعث زیبایی چشم نوازی شده است. این اردوخوری علاوه بر رنگ طوسی در رنگ های، مشکی…
 • 21%

  شکلات خوری وزرا مدل CO135

  ۸۳۰,۰۰۰ تومان
  شکلات خوری پرستو طوسی وزرا مدل CO135 تولید شده توسط گروه صنعتی وزرا می باشد؛ بدنه این ظرف از جنس آلومینیوم  خمکاری شده با رنگ کوره ای استاتیک می باشد که مقاومت کار در برابر فرسایش را بالا برده است.پایه ظرف آهن میباشد که آبکاری فورتیک (طلایی) شده است که ترکیب رنگ و آبکاری طلایی باعث زیبایی چشم نوازی شده است. این شکلات خوری علاوه بر رنگ طوسی در رنگ…
 • 24%

  آجیل خوری وزرا مدل CO134

  ۹۸۰,۰۰۰ تومان
  آجیل خوری پرستو طوسی وزرا مدل CO134 تولید شده توسط گروه صنعتی وزرا می باشد؛ بدنه این ظرف از جنس آلومینیوم  خمکاری شده با رنگ کوره ای استاتیک می باشد که مقاومت کار در برابر فرسایش را بالا برده است.پایه ظرف آهن میباشد که آبکاری فورتیک (طلایی) شده است که ترکیب رنگ و آبکاری طلایی باعث زیبایی چشم نوازی شده است. این آجیل خوری علاوه بر رنگ طوسی در رنگ…
 • 22%

  شیرینی خوری وزرا مدل CO133

  ۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان
  شیرینی خوری پرستو طوسی وزرا مدل CO133  تولید شده توسط گروه صنعتی وزرا می باشد؛ بدنه این ظرف از جنس آلومینیوم  خمکاری شده با رنگ کوره ای استاتیک می باشد که مقاومت کار در برابر فرسایش را بالا برده است.پایه ظرف آهن میباشد که آبکاری فورتیک (طلایی) شده است که ترکیب رنگ و آبکاری طلایی باعث زیبایی چشم نوازی شده است. این شیرینی خوری علاوه بر رنگ طوسی در رنگ…
 • 19%

  میوه خوری وزرا مدل CO132

  ۱,۰۶۵,۰۰۰ تومان
  میوه خوری پرستو طوسی وزرا مدل CO132 تولید شده توسط گروه صنعتی وزرا می باشد؛ کاسه این ظرف از جنس آلومینیوم  خمکاری شده با رنگ کوره ای استاتیک می باشد که مقاومت کار در برابر فرسایش را بالا برده است.پایه ظرف آهن میباشد که آبکاری فورتیک (طلایی) شده است که ترکیب رنگ و آبکاری طلایی باعث زیبایی چشم نوازی شده است. این میوه خوری علاوه بر رنگ طوسی در رنگ…
 • 19%

  اردوخوری وزرا مدل CO171

  ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
  اردوخوری 04 پرستو سفید وزرا مدل CO171 تولید شده توسط گروه صنعتی وزرا می باشد؛ بدنه این ظرف از جنس آلومینیوم  خمکاری شده با رنگ کوره ای استاتیک می باشد که مقاومت کار در برابر فرسایش را بالا برده است.پایه ظرف آهن میباشد که آبکاری فورتیک (طلایی) شده است که ترکیب رنگ و آبکاری طلایی باعث زیبایی چشم نوازی شده است. این اردوخوری علاوه بر رنگ سفید در رنگ های،مشکی…
 • 15%

  اردوخوری وزرا مدل CO170

  ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان
  اردوخوری 03 پرستو سفید وزرا مدل CO170 تولید شده توسط گروه صنعتی وزرا می باشد؛ بدنه این ظرف از جنس آلومینیوم  خمکاری شده با رنگ کوره ای استاتیک می باشد که مقاومت کار در برابر فرسایش را بالا برده است.پایه ظرف آهن میباشد که آبکاری فورتیک (طلایی) شده است که ترکیب رنگ و آبکاری طلایی باعث زیبایی چشم نوازی شده است. این اردوخوری علاوه بر رنگ سفید در رنگ های،مشکی…
 • 26%

  اردوخوری وزرا مدل CO169

  ۹۸۵,۰۰۰ تومان
  اردوخوری 02 پرستو سفید وزرا مدل CO169 تولید شده توسط گروه صنعتی وزرا می باشد؛ بدنه این ظرف از جنس آلومینیوم  خمکاری شده با رنگ کوره ای استاتیک می باشد که مقاومت کار در برابر فرسایش را بالا برده است.پایه ظرف آهن میباشد که آبکاری فورتیک (طلایی) شده است که ترکیب رنگ و آبکاری طلایی باعث زیبایی چشم نوازی شده است. این اردوخوری علاوه بر رنگ سفید در رنگ های،مشکی…
 • 20%

  اردوخوری وزرا مدل CO148

  ۵۱۰,۰۰۰ تومان
  اردوخوری پرستو سفید وزرا مدل CO148 تولید شده توسط گروه صنعتی وزرا می باشد؛ بدنه این ظرف از جنس آلومینیوم  خمکاری شده با رنگ کوره ای استاتیک می باشد که مقاومت کار در برابر فرسایش را بالا برده است.پایه ظرف آهن میباشد که آبکاری فورتیک (طلایی) شده است که ترکیب رنگ و آبکاری طلایی باعث زیبایی چشم نوازی شده است. این اردوخوری علاوه بر رنگ سفید در رنگ های،مشکی و…